Computer Club Medical Systems

Publiek

Microcontrollers

De microcontroller groep houdt zich bezig met het ontwikkelen, maken, testen en in gebruik nemen van applicaties voor hobbies en woongenot.

De groep komt 2 of 4 wekelijks bij elkaar en bestaat uit een vaste groep van pensionados.

Technische problemen worden besproken, ideeën uitgewisseld en projecten uitgevoerd.

over het algemeen wordt aan projecten gewerkt in het kader van Internet Of Things (IOT).


Huidige Projecten

Kastverlichting met RGB Led Strips

De kastverlichting met RGB strips is een vervolg op de kastverlichting met led strips, in dit geval zijn er onbeperkt kleuren in te stellen (zie plaatje).

Omdat de tot nu toe gebruikte Wemos D1 Mini te traag is voor dit project, is uitgeweken naar een snellere processor namelijk een ESP32 D1 Mini.

De RGB led strips hebben een aansluiting van 3 draden; Plus, Nul en Data. De RGB led’s geven de data door naar de volgende RGB led, in principe zou iedere led op de strip een andere kleur kunnen hebben.

P1 Monitor

De P1 monitor is er hoofdzakelijk op gericht om de slimme meter uit te kunnen lezen en om deze grafisch weer te geven. Er zijn enkele uitbreidingen, zoals een water sensor en het meten van de temperatuur van de in- en uitgaande leiding van een (bijvoorbeeld een CV) installatie.

De P1 monitor is een iets ander project dan de voorgaande. Hier wordt software van website ztatz.nl gedownload en in een Raspberry Pi gezet.

Als er al een P1shield (zie voorgaand) aanwezig is, dan is een zogenaamde P1 Splitter nodig (zie foto bij P1shield).


Afgeronde Projecten

CVshield

Deze unit monitored de communicatie tussen een thermostaat en een CV ketel. Hierbij worden extra metingen verricht, zoals in- en uitgaande temperaturen, koolmonoxide, vochtigheid en water lekkage.

De unit bestaat uit een Wemos D1 Mini en een zelf ontwikkeld CVshield.

De CVshield verzend zogenaamde MQTT messages naar een Raspberry Pi, die met behulp van Node-Red de gegevens zichtbaar maakt op een zelf gemaakt dashboard.

P1shield

De P1shield ontvangt informatie van de slimme meter over afgenomen gas en afgenomen en terug geleverde elektra. De door zonnepanelen geleverde energie kan via een API worden ingelezen. Ook hier kunnen meerdere sensoren aangesloten worden, bv het zwarte blokje links op de foto detecteert temperatuur, vochtigheid en luchtdruk. Extra sensoren kunnen aangesloten worden aan deze unit zoals voor temperatuur, gas en water lekkage.

Links in deze unit zit een print voor een P1splitter, waarmee verschillende units aan de slimme meter aangesloten kunnen worden.

Data wordt opgeslagen in SQlite.

Keukenkastjes Verlichting

Om keukenkastjes led strip verlichting te kunnen schakelen is een zogenaamd ledshield ontwikkeld, met daarop natuurlijk weer een Wemos D1 Mini als processor.

De unit laat de verlichting door middel van een PIR aan gaan als iemand in de keuken komt.

Verschillende units kunnen via berichten gekoppeld worden. In het plaatje 3 stuks.

Er kan voor gekozen worden dat de verlichting aan gaat als het donker wordt, maar ook bij vol licht.

De led strip kan gedimd worden en er kunnen temperatuur en vochtigheid sensoren aangesloten worden.

Power Monitor

De Power Monitor wordt tussen het te meten apparaat en de wand contact doos gemonteerd.

Hiervoor is een draadloze stopcontact van de Action (niet meer verkrijgbaar) omgebouwd met een zelf ontwikkelde Power Monitor tot 2300 watt.

Er is ook een versie die het apparaat aan en uit kan schakelen tot 2 ampere.


Obsolete Projecten

GLW Project

Is voor het meten en bijhouden meterstanden van gas, electra en water in het pre smartmeter tijdperk. Tevens werden temperaturen, gaslek en water lekkage gemeten.

De unit bestaat uit een Arduino Mega, een ethernet shield en een zelf ontwikkeld GLW shield met display.

In de GLW unit is een website opgenomen, die de gegevens zichtbaar maakt binnen het eigen netwerk te zien is.

De software is door een aantal pensionado’s van de CCMS microcontroller club gemaakt.