Computer Club Medical Systems

Publiek

Microcontrollers

De microcontroller groep houdt zich bezig met het ontwikkelen, maken, testen en in gebruik nemen van applicaties voor hobbies en woongenot.

De groep komt twee-wekelijks bij elkaar en bestaat uit ruim 10 technische pensionados.

Technische problemen worden besproken, idee├źn uitgewisseld en projecten uitgevoerd.

Op dit moment wordt aan projecten gewerkt in het kader van Internet Of Things.

Afgerond Project GLW

GLW staat voor Gas, Licht, Water, zoals dat in vroegere tijden genoemd werd.

GLW project monitored gas, electriciteit en water in de meterkast, zowel verbruik als meterstand.

Ook worden temperatuur (max. 7 meetpunten), vochtigheid en luchtdruk gemeten.

Alle waarden worden opgeslagen en kunnen later offline in grafieken bekeken worden.

Hiervoor is een unit ontwikkeld die bestaat uit een Arduino Mega, een netwerk print en een zelf ontwikkelde GLW print.

Op de Arduino draait naast de GLW software ook web software, die op de pc of tablet bekeken kan worden.

Huidig Project CVshield

CVshield bestaat uit een kleine unit bij de CV ketel die de OpenTherm communicatie tussen CV ketel en thermostaat monitored.

De unit bestaat uit een zelf ontwikkelde print plus een Wemos D1 mini processor met wifi.

Ook worden koolmonoxide, temperatuur (max. 6 meetpunten), vochtigheid en water lekkage gemeten.

Informatie van de CVshield wordt via Wifi verzonden naar een Raspberry Pi (standalone computer) waar een MQTT (message protocol) server op draait.

Deze MQTT server zet de data via NodeRed (grafisch programmeer programma) om zodat deze zichtbaar wordt op een pc of tablet en slaat de data op in een database.

De software wordt op dit moment ontwikkeld en is reeds in een vergevorderd stadium.

Volgend Project P1shield

Dit project is vergelijkbaar met het CVshield project.

De P1shield ontvangt data uit de P1 poort van een slimme meter.

Ook deze unit bestaat uit een zelf ontwikkelde print, plus een Wemos D1 mini processor met wifi.

Tevens worden gas lekkage, temperatuur (max. 6 meetpunten), vochtigheid, luchtdruk en water lekkage gemeten.

Verwerking van de verkregen data gaat op dezelfde wijze als bij de CVshield.